S R R O M

Calitatea de membru

Societatea Română. de Radioterapie şi Oncologie Medicala, trebuie să aibă un minim de 5 membri activi.

Societatea include următoarele categorii de membri: activi, juniori, corespondenţi, emeriţi, de onoare şi asociaţi

  • Membrii activi sunt medici, biologi, cercetători, fizicieni, farmacisti, chimişti, informaticieni şi alte categorii socio-profesionale a caror activitate principală se desfaşoară in domeniul diagnosticului, tratamentului sau cercetării cancerului, incluzând, dar nelimitându-se la oncologie medicală, radioterapie sau chirurgie. Recunosc integral statutul şi plătesc regulat cotizaţia anuală. Au dreptul să participe şi să voteze în Adunarea Generală, să participe la activităţile Asociaţiei şi să fie aleşi în structurile de conducere şi comisiile Asociaţiei.
  • Membrii juniori sunt medici în perioada stagiului de rezidenţiat, până la obţinerea titlului de specialist, când devin în mod automat membri activi cu drept de vot. In perioada rezidenţiatului, aceştia au posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în cadrul grupului denumit Grupul Rezidentilor de Radioterapie şi Oncologie Medicală (GRRO), Recunosc integral statutul asociaţiei „Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală" Si plătesc regulat cotizaţia anuală. Au dreptul să participe la Adunarea Generală, să participe la activităţile Asociaţiei şi să fie aleşi în comisiile de lucru ale Societatii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală,
  • Membrii corespondenţi sunt membri ai Asociaţiei din afara ariei geografice a României. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală, nu plătesc cotizaţia anuală, nu au dreptul la vot sau de a fi votaţi.
  • Membrii emeriţi sunt foştii membri activi, după retragerea lor din activitatea profesională. Au drepturi egale cu membrii activi, fără plata cotizaţiei.
  • Membrii de onoare calitatea de membru de onoare este o distincţie acordată prin votul Adunării Generale, unor personalităţi din ţară sau străinătate care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea radioterapiei şi oncologiei medicale în ţară sau străinătate, sau la activitatea şi prestigiul Asociaţiei. Au aceleaşi drepturi ca şi membrii activi, fără plata cotizaţiei.
  • Preşedinte de onoare aceasta calitate este o distincţie acordată, la propunerea Consiliului Director, unor personalităţi din ţară cu aport deosebit la dezvoltarea şi creşterea prestigiului Asociaţiei. Are dreptul de a participa la şedintele Consiliului Directorşi sa prezideze Congresul Asociatiei „Societatea Română de Radioterapie si Oncologie Medicală alături de Preşedintele în funcţie.
  • Membrii asociaţi sunt companiile farmaceutice sau de echipamente medicale, prin reprezentanţii lor. Calitatea de membru asociat conferă dreptul de a participa la toate manifestările Asociatiei, inclusiv la Adunarea Generală, dar fără drept de vot şi fără a fi aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei.

Calitatea de membru asociat se dobândeşte pe baza de cerere scrisă către Secretarul General al Asociaţiei, care devine efectivă după avizul Consiliului Director, şi achitarea cotizaţiei anuale de membru asociat.

Condiţii de înscriere în Asociaţie: orice cerere de inscriere este adresată Secretarului General al Asociaţiei „Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală". Solicitarea candidatului cuprinde un scurt curriculum vitae şi o scrisoare de recomandare semnată de doi membri ai cu o vechime deminim 5 ani ca membri activi. Consiliului Director decide acceptarea noilor membri şi comunică anual Adunării Generale numărul si apartenenta lor.

Conditii de excludere

  • Neachitarea cotizației 2 ani consecutivi
  • Abateri grave de la normele morale şi etice
  • La cerere — adresată in scris Secretarului General al Asociaţiei „Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicala.

Calitatea de membru activ pierdută prin neplata cotizaţiei poate fi redobândită printr-o cerere scrisă adresată Secretarului General al „Societatii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală", avizată de Consiliul Director şi plata cotizaţiei aferente anului curent.