S R R O M

Despre Noi

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIOTERAPIE ȘI ONCOLOGIE MEDICALĂ (SRROM)

Înființată în anul 1991, este o asociație profesională nonprofit, apolitică.

Scopul SRROM este de a grupa profesioniști implicați din domeniul radioterapiei și oncologiei medicale și a sprijini colaborarea cu specialități conexe, pentru a contribui la creșterea calității asistenței medicale.

Încurajează crearea unui standard profesional ridicat prin organizarea evenimentelor educaționale. În fiecare an au loc cursuri postunivesitare și un congres național, la care pot participa și specialiști din domenii asociate (fizicieni, radiobiologi, radiologi, anatomopatologi, chirurgi, psiho-oncologi/psihiatri, sau alte specialități medicale).

SRROM facilitează cooperarea cu organizații internaționale cu profil oncologic, universități, grupuri de pacienți, reprezentanți ai industriei farmaceutice și de aparatură medicală. De asemenea, asigură reprezentarea membrilor săi în fața organismelor implicate în buna desfășurare a activității lor (Ministerul Sănătății, Guvern, Ministerul Învățământului, Direcții sanitare județene).

Susține activ informarea și educarea pacienților și a publicului general, cu privire la prevenția, diagnosticul și tratamentul diferitelor tipuri de cancer. SRROM promovează accesul egal, echitabil și nerestricționat al tuturor pacienților cu cancer la tratamentul optimal.

Societatea Romana de Radioterapie și Oncologie Medicala funcționează pe durată nedeterminată și se poate afilia la alte societăți profesionale de profil în urma consultării adunării generale și a deciziei, prin majoritate simplă de voturi, a biroului de conducere.

Sediul Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala este la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 34-36.