S R R O M

Al XVII-lea curs practic dedicat tehnicienilor și asisteților medicali de radioterapie.