Statut SRROM

Articolul 1. Denumire, sediu

Societatea Romana de Radioterapie si Oncologie (SRRO) a fost infiintata la Cluj-Napoca in data de 8 octombrie 1991 sub denumirea intiala de Societatea Romana de Radioterapie Oncologica. Denumirea de Societatea Romana de Radioterapie si Oncologie (SRRO) a fost adoptata in data de 4 octombrie 2001, denumirea actuala, adoptata in data de 01.10.2010, conform disponibilitatii denumirii eliberate de Ministerul Justitiei nr. 89258/22.09.2010 fiind Societatea Romana de Radioterapie si Oncologie Medicala.

Societatea Romana de Radioterapie si Oncologie Medicala ( SRROM ) este o asociatie profesionala nonprofit, apolitica. Societatea Romana de Radioterapie si Oncologie Medicala se poate afilia la alte societati profesionale de profil in urma consultarii adunarii generale si a deciziei, prin majoritate simpla de voturi, a biroului de conducere.

Societatea Romana de Radioterapie si Oncologie Medicala functioneaza pe durata nedeterminata.

Sediul Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala este la Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 34-36.

Articolul 2. Obiective principale

● scopul Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala este de a grupa specialisti angrenati in practica radioterapiei si oncologiei medicale pentru a contribui la cresterea calitatii asistentei oncologice.

● isi propune asigurarea unui standard profesional ridicat prin sustinerea invatamantului de specialitate la toate nivelele (universitar, postuniversitar, doctorat), pentru toti membrii sai – medici, fizicieni, biologi, etc – si apararea intereselor specialitatii de radioterapie si oncologie medicala si a membrilor sai in fata organismelor implicate in buna desfasurare a activitatii lor – Ministerul Sanatatii, Guvern, Ministerul Invatamantului, directii sanitare judetene.

● promoveaza accesul egal, echitabil si nerestrictionat al tuturor pacientilor cu cancer la tratamentul optimal.

● asigura colaborarea intre specialistii in radioterapie si oncologie medicala ca si colaborarea cu alte specialitati care au interese comune in domeniul oncologiei.

● asigura colaborarea cu societati internationale de radioterapie si oncologie medicala, organizatii si fundatii de cancer, universitati, grupuri de pacienti si reprezentanti ai industriei farmaceutice si de aparatura medicala.

● isi propune informarea si educarea pacientilor cat si a societatii civile, a publicului in general, in problematica preventiei, diagnosticului si tratamentului diferitelor tipuri de cancer.

● organizeaza in fiecare an un congres al specialistilor in radioterapie si oncologie medicala la care pot participa si alti specialisti implicati sau cu preocupari in domeniul oncologiei (chirurgi, fizicieni, radiobiologi, anatomopatologi, specialisti de organe). Manifestarile Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala pot fi organizate in comun cu alte societati institutii sau organizatii, dupa cum se promoveaza si ideea unor colaborari internationale cu societati similare.

Articolul 3 . Membri

Societatea include urmatoarele categorii de membri: activi, juniori, corespondenti, emeriti, de onoare si asociati.

Membrii activi: sunt medici, biologi, cercetatori, fizicieni, farmacisti, chimisti, informaticieni si alte categorii socio-profesionale a caror activitate principala se desfasoara in domeniul diagnosticului, tratamentului sau cercetarii cancerului, incluzand, dar nelimitandu-se la oncologie medicala, radioterapie sau chirurgie. Au dreptul sa participe si sa voteze in adunarea generala, sa participe la activitatile societatii si sa fie alesi in structurile de conducere si comisiile societatii.

Membrii juniori: sunt medici in perioada stagiului de rezidentiat, pana la obtinerea titlului de specialist, cand devin in mod automat membri activi. Au dreptul sa participe si sa voteze in adunarea generala, sa participe la activitatile Societatii si sa fie alesi in comisiile societatii.

Membrii corespondenti: sunt membri ai societatii din afara ariei geografice a Romaniei. Au dreptul de a participa la adunarea generala, dar nu au dreptul la vot sau de a fi votati.

Membrii emeriti: sunt fostii membri activi, dupa retragerea lor din activitatea profesionala. Au drepturi egale cu membrii activi, fara plata cotizatiei.

Membrii de onoare: Calitatea de membru de onoare este o distinctie acordata prin votul adunarii generale, unor personalitati din tara sau strainatate care au contribuit in mod deosebit la dezvoltarea radioterapiei si oncologiei medicale in tara sau strainatate, sau la activitatea si prestigiul Societatii. Au aceleasi drepturi ca si membrii activi, fara plata cotizatiei.

Presedinte de onoare: Aceasta calitate este o distinctie acordata, la propunerea biroului de conducere, unor personalitati din tara cu aport deosebit la dezvoltarea si cresterea prestigiului societatii. Are dreptul de a participa la sedintele biroului de conducere si sa prezideze congresul national alaturi de presedintele in functie.

Membrii asociati: sunt companiile farmaceutice sau de echipamente medicale, prin reprezentantii lor. Calitatea de membru asociat confera dreptul de a participa la toate manifestarile societatii, inclusiv la adunarea generala, dar fara drept de vot si fara a fi alesi in structurile de conducere ale societatii.

Calitatea de membru asociat se dobandeste pe baza de cerere scrisa catre secretarul societatii, care devine efectiva dupa avizul biroului, si achitarea cotizatiei anuale de membru asociat.

Conditii de inscriere in Societate

Orice cerere de inscriere este adresata secretarului societatii. Solicitarea candidatului cuprinde un scurt curriculum vitae si cate o scrisoare de recomandare din partea a doi membri ai societatii. Biroul de conducere decide acceptarea noilor membri si comunica anual adunarii generale.

Conditii de excludere

Excluderile sunt decise de biroul de conducere a societatii in urmatoarele situatii:

– neachitarea cotizatiei 2 ani consecutiv,

– abateri grave de la normele morale si etice

– la cerere – adresata in scris secretarului Societatii

Articolul 4. Biroul de conducere

Biroul de conducere al societatii este ales de adunarea generala cu mandat de 3 ani si este format din 5 membri: secretarul general, trei presedinti (presedintele in exercitiu, si doi vice-presedinti) si trezorierul. Fiecare presedinte prezideaza biroul timp de un an, ordinea presedentiei se decide de catre biroul de conducere.

Presedintele in exercitiu in cursul mandatului de 1 an prezideaza biroul de conducere, adunarea generala si este presedintele congresului national in anul respectiv.

Vice-Presedintii (fostul si viitorul): La sfarsitul mandatului de 1 an, presedintele ramane in continuare in birou, ca fost presedinte, pe perioada mandatului biroului de conducere din care face parte. Viitorul presedinte devine presedintele societatii in ordinea cronologica decisa de catre biroul de conducere. Vice-presedintii pot inlocui presedintele in cazul absentei acestuia.

Secretarul general este ales pentru o perioada de 3 ani de catre biroul de conducere. Este responsabil de administratia societatii, de implementarea deciziilor si politicii biroului de conducere si organizarea reuniunilor biroului si a adunarii generale anuale. Secretarul general pregateste raportul pentru aceste reuniuni si pastreaza arhivele societatii; asigura circulatia informatiilor si corespondenta cu membrii biroului si adunarea generala; asigura buna desfasurare a votarilor.

Trezorierul este ales pentru o perioada de 3 ani de catre biroul de conducere. Acesta este responsabil cu finantele Societatii, verifica achitarea cotizatiilor, pregateste bugetul societatii si este totodata trezorierul congresului national; prezinta anual cu ocazia adunarii generale, raportul financiar care trebuie aprobat de adunarea generala; semneaza toate tranzactiile societatii impreuna cu secretarul general sau presedintele in functie.

Functiile in cadrul biroului de conducere se nominalizeaza de membrii acestuia conform articolului 8.

Membrii alesi ai biroului de conducere pot coopta in birou alti membri cum ar fi presedinte de onoare, editor sef, presedinti de comisii permanente. Cooptarea se face la propunerea motivata a unui membru ales. Decizia se ia in cadrul sedintelor biroului cu majoritate simpla de voturi. Membrii cooptati participa la toate sedintele de birou dar nu au drept de vot.

Editorul sef al revistei Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala este ales de catre biroul de conducere pe o perioada de 3 ani.

Impreuna cu comisiile permanente, biroul trebuie sa se reuneasca cel putin de 2 ori pe an, dintre care o data in cursul adunarii generale.

Activitatea sedintelor biroului de conducere se consemneaza in procese verbale gestionate de secretarul general.

Reprezentantul legal al societatii la toate manifestarile, deciziile si tranzactiile este secretarul general si/sau presedintele in functie, care sunt reprezentantii nationali ai societatii si care au dreptul sa certifice deciziile prin semnatura.

Comunicarea biroului de conducere cu membrii sociatatii in timpul anului intre doua adunari generale se realizeaza pe site-ul societatii sau prin corespondenta.

Articolul 5. Comisii permanente

Biroul de conducere isi desfasoara activitatea cu ajutorul urmatoarelor comisii desemnate de catre birou:

a) Comisia de organizare a congresului national – formata din presedintele societatii care este si presedintele congresului, secretarul general, trezorier si alti membri alesi, componenti sau nu ai biroului.

b) Comisia stiintifica – care fixeaza obiectivele societatii si modul lor de realizare, al carei presedinte este numit de biroul societatii. Presedintele este liber sa-si numeasca colaboratorii, printre ei putand figura si specialisti din afara societatii al caror aport poate fi important pentru dezvoltarea specialitatii de radioterapie si oncologie medicala. Acestei comisii ii revine sarcina ca direct sau prin persoana presedintelui societatii, sa reprezinte si sa sustina interesele profesionale ale societatii in fata Ministerului Sanatatii si a altor institutii si organisme daca este cazul, informand asupra resurselor umane si materiale necesare dar si asupra rezultatelor obtinute de societate. c) Comisia de educatie – este responsabila pentru programul de educatie medicala continua a congreselor societatii si a altor manifestari stiintifice organizate de societate, de curricula de pregatire in specialitate. Raspunde de nominalizarea pentru premiile oferite de societate cu ocazia congresului anual.

d) Comisia membrilor juniori – este responsabila de asigurarea calitatii procesului de formare al membrilor juniori si imbunatatirea oportunitatilor de dezvoltare in specialitate.

Alte comisii (Comisia de etica, Comisia electorala, Comisia de cenzori, etc) pot fi create in functie de necesitati la propunerea biroului sau a adunarii generale.

Articolul 6. Adunarea Generala

Adunarea generala este constituita din toti membrii societatii si se reuneste cel putin odata pe an cu ocazia congresului. Presedintele in functiune prezideaza adunarea generala si este responsabil de:

– aprobarea si revizuirea, totala sau partiala, a statutului societatii

– aprobarea programului propus

– deciderea cotizatiei anuale pentru membri activi si asociati, propusa de biroul de conducere

– aprobarea raportului financiar

– alte decizii care nu au fost rezervate altor organisme ale societatii.

secretarul general si trezorierul prezinta un raport asupra activitatilor desfasurate precum si informatii curente referitoare la primirea noilor membri, modificarea regulamentului de functionare, deciziile biroului, data si locul de desfasurare a viitoarelor reuniuni etc.

Articolul 7. Congresul national anual

Biroul fixeaza data si locul congresului anual si are sarcina stabilirii si asigurarii programului stiintific. Congresul este prezidat de presedintele in functie a societatii. Biroul poate numi un comitet stiintific, care sa urmareasca atat lucrarile pregatitoare cat si desfasurarea congresului.

Articolul 8. Alegeri

Alegerea prin vot secret ai membrilor biroului de conducere (secretar general si trei presedinti) se face pe o perioada de 3 ani pe baza de candidatura personala, care trebuie anuntata cu 3 luni inaintea desfasurarii adunarii generale. Dosarul de candidatura care cuprinde curriculum vitae al candidatului, o scrisoare de candidatura in care se expun obiectivele pe care si le propune in eventualitatea ca este ales si o lista cu semnatura a cel putin 10 membri activi care ii sustin candidatura este inaintat secretarului general.

Candidaturile care indeplinesc conditiile de mai sus, sunt anuntate tuturor membrilor Societatii cu cel putin o luna inainte de a avea loc adunarea generala.

Votarea membrilor biroului de conducere se face la adunarea generala si/sau prin sistem electronic. Votarea electronica incepe cu o luna inainte si se incheie in preziua adunarii generale. Secretarul general si comisia electorala nominalizata de catre biroul de conducere raspunde de desfasurarea votarii.

Voturile vor fi numarate de catre secretarul general in functie si comisia electorala si calculate prin majoritate simpla. Rezultatul votarii va fi anuntat de catre secretarul general cu ocazia adunarii generale. Dupa adunarea generala, biroul nou ales se intruneste pentru desemnarea viitorului secretar general, hotareste ordinea cronologica a presedentiei si desemneaza trezorierul si editorului sef.

Articolul 9. Modificari ale regulamentului de functionare

Modificarea statutului societatii se face la propunerea biroului de conducere sau in urma solicitarii membrilor societatii (inaintata in scris secretarului societatii si semnata de cel putin 20 membri)

Modificarile sunt decise de biroul de conducere al societatii si aprobate prin majoritate simpla a membrilor prezenti in adunarea generala.

Articolul 10. Revista Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala

Revista societatii este “Journal of Radiotherapy and Medical Oncology (Revista de Radioterapie si Oncologie Medicala), al carei editor sef este ales si validat de biroul de conducere pe baza unei candidaturi curriculare, pe o perioada de 3 ani.

Articolul 11. Finante

Toti membri cotizanti trebuie sa plateasca cotizatia anuala inainte de 30 ianuarie a fiecarui an. Cotizatia include abonamentul la revista scietatii. Neplata cotizatiei la termen atrage pierderea dreptului de a primi revista scietatii. Neachitarea cotizatiei timp de 2 ani atrage excluderea din scietate, decizia fiind luata de catre biroul de conducere. Membrii exclusi, pentru a redobandi calitatea de membru activ, trebuie sa urmeze procedurile de inscriere a noilor membri.

Resursele financiare ale scietatii sunt reprezentate de cotizatia anuala a membrilor, donatii, sponsorizari, taxe publicitare, taxe pentru cursuri si congrese sau alte activitati organizate de societate.

Anul financiar se incheie anual la 31 decembrie. Auditul financiar al societatii trebuie facut de o comisie formata din 3 cenzori , cu mandat pe perioada nedeterminata, numita de biroul de conducere si aprobata de catre adunarea generala. Aceasta va prezenta rezultatul auditului biroului de conducere si adunarii generale.

Articolul 12. Dizolvare

Dizolvarea Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala se face in conditiile Legii. Dizolvarea asociatiei prin hotararea Adunarii Generale necesita votul a 2/3 din membrii acesteia cu ocazia adunarii generale. Propunerea desfiintarii, semnata de cel putin 20 de membri, trebuie inaintata in scris biroului de conducere cu cel putin 6 luni inainte de adunarea generala si trimisa tuturor membrilor societatii cu cel putin 2 luni inaintea adunarii generale.

Patrimoniul Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala, ramas dupa plata obligatiilor, nu se va distribui membrilor acesteia, ci se va transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, selectionate de catre biroul de conducere.

Prezentul statut reprezinta reeditarea statutului asociatiei si a fost adoptat in Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala din data de 01.10.2010.