STATUTUL GRUPULUI REZIDENȚILOR DE RADIOTERAPIE SI ONCOLOGIE MEDICALA (GRRO)

Grupul rezidenților radioterapeuți și oncologi medicali oferă oportunitatea de dezvoltare a aptitudinilor, cunoștințelor și a gradului de competență a tinerilor rezidenți aflați în pregătire în cele două specialități. Grupul oferă o platformă de colaborare a rezidenților cu specialiști oncologi medicali, radioterapeuți și alți specialiști cu interese comune în domeniul oncologiei. Grupul creează și implementează programe educaționale și științifice cu scopul de a îmbunătății practica medicală zilnică a tinerilor oncologi medicali și radioterapeuți.

Grupul rezidenților activează în cadrul Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală. Grupul are posibilitatea de a dezvolta acțiuni, manifestări, proiecte și decizii proprii, atât timp cât acestea nu contravin normelor si reglementarilor stipulate în Statutul SRROM.

Denumire, sediu

Grupul rezidenților radioterapeuți și oncologi medicali a fost înfiinţat la Cluj-Napoca în data de 11/12/2012, în cadrul SRROM, cu sediul pe str. Republicii Nr. 34-36, Cluj-Napoca.

Obiective principale

Organizarea rezidenților radioterapeuți și oncologi medicali în cadrul unui grup afiliat Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală.

Asigurarea unui standard de pregătire profesională ridicat prin susţinerea învăţământului de specialitate, organizarea de comunicări științifice și educație medicală continuă: sesiuni speciale în cadrul Congresului anual al Societății Române de Radioterapie și Oncologie Medicală (După amiaza rezidentului, Cunoaște-ți mentorul); cursuri postuniversitare (Terapia durerii, Urgente oncologice, Anatomie aplicată în radioterapie, Sesiuni de conturaj, Particularități în administrarea citostaticelor, Comunicarea cu pacientul oncologic, Breaking bad news).

Apărarea intereselor rezidenților radioterapeuți şi oncologi medicali în faţa organismelor implicate în buna desfăşurare a activităţii lor – Ministerul Sănătăţii, Guvern, Ministerul Învăţământului, direcţii sanitare judeţene.

Colaborarea între rezidenții de radioterapie şi oncologie medicală cât şi colaborarea cu rezidenții de alte specialităţi, care au interese comune în domeniul oncologiei.

Comunicarea și dezvoltarea de proiecte comune cu societăţi internaţionale ale rezidenților de radioterapie şi oncologie medicală (Young Oncologists Corner – ESMO, Association of Residents in Radiation Oncology – ASTRO, etc.), organizaţii şi fundaţii de cancer (Little people, etc.), universităţi, grupuri de pacienţi şi reprezentanţi ai industriei farmaceutice şi de aparatură medicală.

Redactarea și implementarea ghidului de practică al rezidentului

(suport scris pentru activitatea clinică zilnică).

Informarea şi educarea societăţii civile, a publicului în general, în problema prevenţiei, diagnosticului şi tratamentului diferitelor tipuri de cancer.

Suport pentru dezvoltare profesională ( schimburi de experiență între centre naționale și internaționale de referință în domeniul oncologic, acces facil la informații despre masterate, doctorate, granturi).

Structura

Membrii

Membrii grupului sunt reprezentați de rezidenți radioterapeuți și oncologi medicali, precum și rezidenți din alte specialități medicale cu interes în profilaxia, diagnosticul și tratamentul cancerului.

Condițiile de înscriere și statutul de membru sunt superpozabile cu reglementările prevăzute în statutul Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală.

Orice cerere de înscriere este adresată secretarului Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală. Solicitarea candidatului cuprinde un scurt curriculum vitae şi câte o scrisoare de recomandare din partea a doi membri ai societǎţii. Biroul de conducere decide acceptarea noilor membri.

Membrii grupului devin automat membrii seniori ai Societății Române de Radioterapie și Oncologie Medicală în momentul obținerii titlului de specialist.

Comitet de conducere

Comitetul de conducere al grupului este format din 3 membri: preşedintele în exerciţiu, vice-președintele și trezorierul.

Președintele este ales în cadrul adunării generale. În cursul mandatului de 1 an prezidează comitetul de conducere, adunarea generală şi este preşedintele sesiunilor speciale organizate de grup în cadrul congresului naţional în anul respectiv. În anul în care prezidează, președintele face parte din Biroul de Conducere al Societății Române de Radioterapie și Oncologie Medicală. Președintele este responsabil de implementarea deciziilor şi politicii comitetului de conducere şi organizarea reuniunilor comitetului şi a adunării generale anuale.

Vice-președintele este ales în cadrul adunării generale și poate înlocui preşedintele în cazul absenţei acestuia.

Funcția de președinte alternează cu cea de vice-președinte: la sfârșitul primului an din mandatul comitetului de conducere, președintele rămâne în continuare în comitetul de conducere, ca vice-președinte, iar vice-președintele va ocupa funcția de președinte.

Trezorierul este ales în cadrul adunării generale și este responsabil de administrarea fondurilor grupului.

Comitetul de conducere trebuie să se reunească cel puţin odatăla 2 luni. Comunicarea comitetului de conducere cu membrii grupului în timpul anului

între două adunări generale se realizează pe site-ul Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală sau prin corespondenţăonline.

Comisii permanente

Comitetul de conducere îşi desfăşoară activitatea cu ajutorul următoarelor comisii desemnate de către comitet:

a) Comisia ştiinţifică responsabilă de organizarea sesiunilor speciale în cadrul Congresului anual SRROM și cursuri postuniversitare, burse.

b) Comisia de informare și educare a societății civile – este responsabilă pentru desfășurarea programelor de informare și educare a societății civile în problematica prevenţiei, diagnosticului şi tratamentului diferitelor tipuri de cancer.

Alte comisii (Comisia de etică, Comisia electorală, etc) pot fi create în funcţie de necesităţi la propunerea comitetului sau a adunării generale.

Adunarea Generală

Adunarea generală este constituită din toţi membrii grupului şi se reuneşte cel puţin odată pe an cu ocazia congresului. Adunarea generală a grupului precede adunarea generală a Societății Române de Radioterapie și Oncologie Medicală.

Alegeri

Alegerea prin vot secret a membrilor comitetului de conducere (președinte, vice-președinte, trezorier) se face pe o perioadă de 2 ani. Dosarul de candidatură cuprinde curriculum vitae al candidatului, o scrisoare de candidatură în care se expun obiectivele propuse în eventualitatea că este ales.

Votarea membrilor comitetului de conducere se face la adunarea generală, sub supravegherea președintelui şi al comisiei electorale nominalizată de către comitetul de conducere. Voturile vor fi numărate și calculate prin majoritate simplă de către președintele în funcţie şi comisia electorală.

Finanţare

Membrii grupului achită taxa anuală de membru în contul Societății Române de Radioterapie și Oncologie Medicală. Cotizaţia include abonamentul la revista societăţii. Neachitarea taxei 2 ani consecutiv duce la excluderea membrului atât din SRROM, cât și din Grupul Rezidenților Radioterapeuți și Oncologi Medicali.

Resursele financiare ale grupului sunt reprezentate de cotizaţia anuală a membrilor, donaţii, sponsorizări, taxe publicitare, taxe pentru cursuri şi congrese, activități de strângere de fonduri sau alte activităţi organizate de grup.