PROCES VERBAL,
INCHEIAT AZI 27 februarie 2013,
INTRE MEMBRII FONDATORI AI FEDERAŢIEI SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER (FSRC)

Subscrisele :

 1. Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală (SRROM), înscrisă în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 2/06.02.1992, în baza Încheierii Civile nr. 4/PJ/1992 pronunţata de

Judecătoria Cluj în dosarul 5/PJ/ 1992, Cod de înregistrare fiscal 6328903, cu sediul în Cluj-Napoca, str Republicii nr 34-36, reprezentată de Prof. Dr. VIORICA MAGDALENA NAGY nascuta în 9 noiembrie

1953, identificată cu CI seria KX nr.412804, eliberat de către Pol.Mun. Cluj, la data de 23.02.2005, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Horea nr 76, în conformitate cu Hotararea adunării generale a SRROM din data de 27.02.2013

 1. Societatea Română de Radioterapie (SRR) cu sediul în Bucureşti, Sos. Fundeni, nr. 252, înregistrată în Registrul asociaţiilor, partea I, pozitia 3086, având număr de inregistrare în Registrul

National 1712/A/1994 03/02/1994, în baza Încheierii Civile nr. 9 din data de 03/02/1994 a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, Cod de înregistrare fiscal 8893512, reprezentată de Prof. Dr. RODICA ANGHEL MARICELA născută în 8 august 1954, identificată cu CI seria DP nr. 134556, eliberat de către I.N.E.P., la data de 04.08.2009, cu domiciliul în Bucuresti, str. Biserica Floreasca nr. 6B, în conformitate cu

Hotărârea adunării generale a SRR din data de 27.02.2013

Am decis :

 1. Înfiinţarea Federaţiei SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER (FSRC)
 2. Aprobarea actelor constitutive (Statut si Contract) ale Federaţiei SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE

CANCER (FSRC), după cum urmează:

„ STATUTUL FEDERAŢIEI SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER (FSRC)

Cap. I: Denumirea, forma juridică, sediul şi durata de funcţionare

Art. 1. Prezenta federatie poarta denumirea de „FEDERAŢIA SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER” –

ABREVIATA ÎN CELE CE URMEAZA „FSRC”.

Federaţia se înfiinţează la initiativa următoarelor societati profesionale, care au statut de membri fondatori:

 1. Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală (SRROM), înscrisă în registrul special al

asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 2/06.02.1992, în baza Încheierii Civile nr. 4/PJ/1992 pronunţata de Judecătoria Cluj în dosarul 5/PJ/ 1992, Cod de înregistrare fiscal 6328903, cu sediul în Cluj-Napoca, str Republicii nr 34-36, reprezentată de Prof. Dr. VIORICA MAGDALENA NAGY nascuta în 9 noiembrie 1953, identificată cu CI seria KX nr.412804, eliberat de către Pol.Mun. Cluj, la data de 23.02.2005, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Horea nr.76, în conformitate cu Hotararea adunării generale a SRROM din data de 27.02.2013

 1. Societatea Română de Radioterapie (SRR) cu sediul în Bucuresti, Sos. Fundeni, nr. 252, înregistrată în Registrul asociatiilor, partea I, pozitia 3086, având număr de inregistrare în Registrul National 1712/A/1994 03/02/1994, în baza Încheierii Civile nr. 9 din data de 03/02/1994 a Judecătoriei sectorului
 • Bucuresti, Cod de înregistrare fiscal 8893512 reprezentată de Prof.Dr. RODICA MARICELA

ANGHEL născută în 8 august 1954, identificată cu CI seria DP nr. 134556, eliberat de către I.N.E.P., la data de 04.08.2009, cu domiciliul în Bucuresti, str. Biserica Floreasca nr. 6B, în conformitate cu

Hotărârea adunării generale a SRR din data de 27.02.2013

Art.2. Federaţia SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER se constituie ca persoana juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial şi independentă, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 3. Sediul Federaţiei este în Cluj-Napoca, Str.Pavel Rosca nr 3, ap 7, hotărâta de către Consiliul Director şi înregistrată la instanţele judecătoresti competente. Prin hotărârea Adunării Generale se vor putea infiinta filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică, în conditiile legii.

Art. 4. Federaţia SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER se constituie pe durata nedeterminată. Ea va funcţiona de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti în Registrul federaţiilor şi îşi va încheia activitatea în conformitate cu prevederile Cap.VII din prezentul Statut.

Cap. II: Scopul şi obiectul de activitate

Art. 5. Scopul FSRC este de a promova, coordona şi dezvolta colaborarea dintre organizaţiile din România care activează în diferite domenii ale oncologiei. Precum si:

 • Să promoveze şi să coordoneze colaborarea dintre entităţile active în domeniul cercetării în cancer, prevenţiei, tratamentului şi nursingului, cu scopul final de a aplica cel mai bun tratament posibil şi cea mai bună îngrijire pacienţilor bolnavi de cancer.
 • Să promoveze dezvoltarea abordării multidisciplinare şi interdisciplinare în oncologie pentru a spori accesul pacienţilor la îngrijire medicală de calitate.
 • Să promoveze şi să furnizeze în mod continuu o dezvoltare profesională a educării medicale şi să promoveze şi armonizeze recunoaşterea acreditării educaţiei medicale continue în oncologie.
 • Să comunice cu autorităţile, cu furnizorii de îngrijire medicală, cu organizaţiile pacienţilor şi cu publicul şi să furnizeze acestora cele mai bune informaţii din oncologie, sustinand-i activitatea cotidiana.
 • Să devină organizaţia recunoscută de autorităţi ca reprezentând “vocea oncologiei în România”, actor în procesul elaborarii politicilor de sanatate publica legate de oncologie.

Cap. III: Patrimoniul

Art. 6. Patrimoniul iniţial al Federaţiei este constituit din numerar în suma de 10.000 RON, format din aportul egal al celor doi membri fondatori, aceasta reprezentand cotizatia pentru primul an din partea celor doua societati fondatoare. Cotizatia anuala este de 5000 RON pentru fiecare societate membră a federatiei.

Patrimoniul Federaţiei va fi afectat numai pentru asigurarea desfăşurii activităţilor necesare realizării scopului acesteia.

ACTUL CONSTITUTIV AL FEDERAŢIEI SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER (FSRC)

Cap. I: Denumirea, forma juridică, sediul şi durata de funcţionare

Art. 1. Prezenta federatie poarta denumirea de „FEDERAŢIA SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER” –

ABREVIATA ÎN CELE CE URMEAZA „FSRC”.

Federaţia se înfiinţează la initiativa următoarelor societati profesionale, care au statut de membri fondatori:

 1. Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală ( SRROM), înscrisă în registrul special

al asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 2/06.02.1992, în baza Încheierii Civile nr. 4/PJ/1992 pronuntata de Judecătoria Cluj în dosarul 5/PJ/ 1992, Cod de înregistrare fiscal 6328903, cu sediul în Cluj-Napoca, str Republicii nr 34-36, reprezentată de Prof. Dr. VIORICA MAGDALENA NAGY nascuta în 8 noiembrie 1953, identificată cu CI seria KX nr.412804, eliberat de către Pol.Mun. Cluj, la data de 23.02.2005, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str Horea nr 76, în conformitate cu Hotararea adunării generale a SRROM din data de 27.02.2013

 1. Societatea Română de Radioterapie (SRR) cu sediul în Bucuresi, Ss. Fundeni, nr. 252, înregistrată în

Registrul asociatiilor, partea I, pozitia 3086, având număr de inregistrare în Registrul National 1712/A/1994 03/02/1994, în baza Încheierii Civile nr. 9 din data de 03/02/1994 a Judecătoriei sectorului 2 Bucuresti, Cod de înregistrare fiscal 8893512 reprezentată de Prof.Dr. RODICA MARICELA ANGHEL născută în 8 august 1954, identificată cu CI seria DP nr. 134556, eliberat de către I.N.E.P., la data de 04.08.2009, cu domiciliul în Bucuresti, str. Biserica Floreasca nr. 6B, în conformitate cu Hotărârea adunării generale a SRR din data de 27.02.2013

Art.2. Federaţia SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER se constituie ca persoana juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial şi independentă, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 3. Sediul Federaţiei este în Cluj-Napoca, Str.Pavel Rosca nr 3, ap 7. Orice modificare a sediului urmeaza a fi hotărâta de către Consiliul Director şi înregistrată la instanţele judecătoresti competente. Prin hotărârea Adunării Generale se vor putea infiinta filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică, în conditiile legii.

Art. 4. Federaţia SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER se constituie pe durata nedeterminată. Ea va funcţiona de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti în Registrul federaţiilor şi îşi va încheia activitatea în conformitate cu prevederile Cap. VII din prezentul Statut.

Cap. II: Scopul şi obiectul de activitate

Art. 5. Scopul FSRC este de a promova, coordona şi dezvolta colaborarea dintre organizaţiile din România care activează în diferite domenii ale oncologiei precum si:

 • Să promoveze şi să coordoneze colaborarea dintre entităţile active în domeniul cercetării în cancer, prevenţiei, tratamentului şi nursingului, cu scopul final de a aplica cel mai bun tratament posibil şi cea mai bună îngrijire pacienţilor bolnavi de cancer.
 • Să promoveze dezvoltarea abordării multidisciplinare şi interdisciplinare în oncologie pentru a spori accesul pacienţilor la îngrijire medicală de calitate.
 • Să promoveze şi să furnizeze în mod continuu o dezvoltare profesională a educării medicale şi să promoveze şi armonizeze recunoaşterea acreditării educaţiei medicale continue în oncologie.
 • Să comunice cu autorităţile, cu furnizorii de îngrijire medicală, cu organizaţiile pacienţilor şi cu publicul şi să furnizeze acestora cele mai bune informaţii din oncologie, sustinand-i activitatea cotidiana.
 • Să devină organizaţia recunoscută de autorităţi ca reprezentând “vocea oncologiei în România”, actor în procesul elaborarii politicilor de sanatate publica legate de oncologie.

Art. 6. In vederea realizării acestui scop, Federaţia isi propune:

 • Să sporească legăturile multidisciplinare ale societăţilor membre pentru a furniza cel mai bun tratament şi cea mai bună îngrijire medicală tuturor pacienţilor bolnavi de cancer iar pe viitor să promoveze scopurile societăţilor membre atât în cercetare cât şi în tratament.

La cerere, să ajute societăţile membre să-şi atingă scopurile.

 • Să promoveze implementarea abordării multidisciplinare şi interdisciplinare a oncologiei, pentru a spori accesul pacienţilor bolnavi de cancer la un tratament şi la o îngrijire de calitate.
 • Stabilirea platformelor cercetarea „translaţională” din laborator la patul bolnavului pentru propagarea rezultatelor cercetării.
 • Elaboreaza si dezvolta ghiduri si protocoale (prevenţie, diagnostic, tratament şi nursing) cu scopul ridicării standardelor de practica si educaţie în oncologie.
 • Să promoveze, să sprijine în vederea armonizarii recunoaşterii educaţiei medicale continue în oncologie, un sistem valid de acreditare în România aliniat la cel European, prin:

Dezvoltarea activităţilor de educaţie medicală continuă

Recunoaştera sistemului de acreditare al European CanCer Organization (ECCO), făcându-l cunoscut autorităţilor naţionale de acreditare în scopul obţinerii recunoaşterii mutuale pe viitor, în procesul de integrare europeană.

 • Întărirea poziţiei/recunoaşterii Oncologiei la nivel naţional, FRSC fiind o organizaţie cu rol integrativ, care:

Va dezvolta comunicarea activă cu partenerii pentru a furniza informaţii sigure bazate pe rezultatele cercetării şi pe baze ştiinţifice către autorităţile naţionale, public şi organizaţiile pacienţilor.

Va lua poziţie faţă de problemele privind cancerul pentru a contribui la Legislaţia Naţională în îngrijirea cancerului.

Va dezvolta propuneri de asigurare a unui sprijin satisfăcător în lupta contra cancerului în

Romania.

Va spori dialogul cu organizaţiile naţionale şi internaţionale şi cu autorităţile care se ocupă cu problemele privind dezvoltarea şi recunoaşterea specialităţilor oncologice.

 • Organizarea unui congres periodic, dar nu mai frecvent de 2 ani, cunoscut sub numele de Congresul

Naţional de Oncologiei organizat alternativ de catre societatile fondatoare.

 • Organizarea altor congrese privind oncologia pentru Membrii Societăţii FSRC şi pentru alte organizaţii încorporate domeniului oncologic care împărtăşesc valorile FSCR.
 • Implicarea în organizarea educării şi instruirii în oncologie, incluzând dezvoltarea programelor speciale, cum ar fi Educaţia Medicală Oncologică Continuă .
 • Organizarea altor activităţi în concordanţă cu scopurile FSRC, cum ar fi: seminarii, zile de studiu, conferinte de consens. publicarea de articole,
 • Sustinerea revistei „Journal of Radiotherapy & Medical Oncology”, care devine astfel revista si a

Federatiei, distribuirea de premii, granturi şi burse şcolare şi universitare

 • Colaborarea cu alte federatii, fundaţii, asociaţii, institutii publice şi private, din Romania şi din stăinătate pentru realizarea de activităţi comune, conform scopului Federaţiei.

Cap. III: Membri

Art. 7. FSRC cuprinde patru tipuri de membri:

Membri Fondatori, care sunt cele doua societati fondatoare ale federatiei conform art.1.

Membri Plini ai Federaţiei

Membri Afiliaţi ai Federaţiei

Membri de Onoare ai Federaţiei cu consecintele ce decurg din textele urmatoare.

Art.8. Membri Fondatori vor detine prin rotatie pentru o perioada de cate un an functiile de presedinte respectiv vicepresedinte, acestia avand drept de veto, iar prezenta lor este obligatorie la intalnirile consiliului director.

Art.9. Calitatea de Membru Plin se va acorda acelor organizaţii constituite conform legislaţiei ţării a căror activitate este limitată exclusiv la oncologie. Aceştia vor împărtăşi valorile şi principiile FSRC. Ca recunoaştere a statului lor în cadrul FRSC, membrii Plini FRSC acceptă includerea congresului lor anual în Congresul Naţional în anii în care aceasta are loc.

Art. 10. Membrii plini ai Federaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la adunarile generale ale Federaţiei şisăfaca propuneri în cadrul acestora ;
 • să participe la actiunile organizate de Federatie ;
 • să aleaga şisăfie alesi în organele de conducere ;
 • să beneficieze de toate facilitatile oferite de Federatie.
 • să beneficieze de sprijin din partea Federaţiei în activităţile întreprinse, în conformitate cu scopurile acesteia.
 • să respecte prevederile prezentului statut, ale Codului Etic şi ale hotărârilor organelor de conducere ale

Federaţiei;

 • să actioneze pentru cresterea prestigiului Federaţiei;
 • să nu întreprinda actiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau interesele Federaţiei;
 • să achite cotizatia de membru stabilita de Adunarea Generală şi orice alte datorii nascute fata de Federatie şi să isi onoreze obligatiile asumate în cadrul Federaţiei.

Art. 11.Calitatea de Membru Plin se pierde:

 • la cererea scrisă a titularului adresata Consiliului Director;
 • prin excluderea decisa de Consiliul Director, în următoarele cazuri:
 • provocarea unor prejudicii morale si/sau materiale Federaţiei;
 • angajarea respectivului membru în activităţi ce contravin prevederilor Statutului, a Codului Etic şi a hotărârilor organelor de conducere ale Federaţiei;
 • neîndeplinirea standardelor evidentiate în prezentul document şi a criteriilor întocmite în baza acestuia, conform celor aratate mai sus;
 • angajarea respectivului membru în activităţi contrare legii şi ordinii de drept.
 • în caz de dizolvare a Federaţiei.

Art.12. Calitatea de Membru Afiliat se va acorda acelor organizaţii naţionale şi internationale, legal constituite, cu implicare limitată sau parţială în oncologie, care împărtăşesc valorile şi principiile FRSC dar care, datorită specificului lor ca şi componenţă sau constituire, nu îndeplinesc toate criteriile pentru a fi membri plini. Deciziile privind Membrii Afiliaţi vor fi luate de către Consiliul Director. Membrii Afiliaţi vor fi admişi, la solicitarea scrisă a acestora inaintata Consiliului Director, pentru o perioadă de 2 ani şi vor fi reevaluaţi la sfârşitul acestei perioade. Readmiterea se va face dacă au existat suficiente legături cu FRSC care să facă utilă o colaborare ulterioară.

Membrii afiliati au următoarele drepturi şi obligatii:

 • să fie informati cu privire la toate aspectele privind FSRC
 • să participe, fără drept de vot, la toate şedinţele organelor statutare ale FSRC
 • să exercite alte drepturi în conformitate cu prezentul Statut şi cu deciziile Adunării Generale, ale

Consiliului Director

 • să achite cotizatia de membru stabilită de Adunarea Generală şi orice alte datorii născute fata de Federație
 • să conserve şisăapere renumele FSRC,săpromoveze scopurile şi activităţile acesteia
 • să puna la dispozitia Federaţiei informatii de interes obţinute din domeniul serviciilor de interes
 • să respecte prevederile prezentului statut, ale Codului Etic şi ale hotărârilor organelor de conducere ale Federaţiei;
 • să actioneze pentru cresterea prestigiului Federaţiei;
 • să nu întreprindă actiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau interesele Federaţiei;

Art.13 Membrii de Onoare sunt acele organizaţii sau persoane fizice implicate care susţin scopurile FRSC, a căror practică este în acord cu standardele şi cu obiectivele Federaţiei şi care se consideră că au adus o contributie deosebita în domeniul de activitate al FSRC.

Titlul de Membru de onoare se acordă persoanelor care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea activităţii FSRC. Conferirea titlului de Membru de onoare al Asociaţiei este de competenţa Consiliului director şi se face prin nominalizare acceptata de persoana în cauză, la propunerea oricărui membru al FSRC. Pierderea calităţii de membru cu titlul de onoare se face la cererea titularului sau la retragerea de către FSRC a acestui titlu

 

Membrii de onoare au următoarele drepturi şi obligatii:

 • să participe la dezbaterea tuturor problemelor asociaţiei şi să-şi exprime în mod liber punctul de vedere;
 • să fie scutiti de obligaţia privind plata cotizaţiei sau alte contribuţii reprezentand resurse patrimoniale ale Federaţiei, după constituirea acesteia.
 • să manifeste loialitate faţă de federaţie, promovând relaţii de colaborare în cadrul acesteia, precum şi între aceasta şi entitaţi din ţară şi străinătate;
 • să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte statutul FSRC;
 • să fie participle , fără drept de vot, la Adunarea Generală;
 • să nu se abată şi să nu încalce regulile de etică şi deontologie profesionala;
 • să anunţe în timp util orice modificare sau schimbare intervenită în statutul profesional;
 • să îndeplinească cu probitate, bună-credinţă şi profesionalism obligatiile însuşite;
 • să respecte obligatiile prevăzute de statut;
 • să păstreze confidenţialitatea oricăror date, fapte sau informaţii legate de activitatea curentă, informaţii care, prin divulgare, ar putea perturba această activitate sau ar aduce prejudicii FSRC, partenerilor sau membrilor săi; în acest caz, membrul respectiv va răspunde faţă de societate pentru acoperirea prejudiciului cauzat.

Art.14 Orice membru al Federaţei îşi poate încheia oricând activitatea de membru al FRSC prin adresarea unei scrisori înregistrate Preşedintelui FRSC. Excluderea unui membru FRSC se declară prin decizia Adunarii Generale luată cu o majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi. Adunarea Generală are dreptul să audieze reprezentanţii membrului societăţii a cărui excludere este în discuţie, înaintea luării unei decizii.

Art.15 Membrii Societăţii nu au nici un drept asupra capitalului nominal FRSC, nici chiar după încheierea, din oricare motiv, a calităţii de membru. De asemenea FRSC nu are nici un drept asupra capitalului nominal al societatilor membre ale Federaţiei.

Cap. IV: Organizare, conducere, control

Art. 16. Federaţia are următoarele organe:

 • Adunarea Generală, ca organ de conducere
 • Consiliul Director, ca organ de administrare
 • Cenzorul, ca organ de control

ADUNAREA GENERALĂ

Art.17. Adunarea Generală este formata din reprezentantii membrilor fondatori, membrilor plini, afiliati și de onoare ai Federaţiei. Fiecare organizatie isi desemneaza în adunarile lor generale membri caresăreprezinte organizatia în cadrul Federatiei. Calitatea de reprezentant trebuie reconfirmata cu documente scrise din partea organizatiei reprezentante la fiecare ciclu de 2 ani. Nu este admis un reprezentant pentru doua sau mai multe organizatii.

Art. 18. Adunarea Generală se intruneste o data pe an, în şedinţa ordinara, şi ori de cate ori este cazul, în şedinţa extraordinară.

Art. 19. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, sub semnătura Preşedintelui, prin corespondenta sau prin corespondenta electronica, cu minimum 15 zile inainte de data desfăşurii Adunării. Anuntul convocarii trebuiesăcontina ziua, ora, locul de desfăşure şi ordinea de zi. Convocarea adunarilor generale extraordinare se poate face la initiativa Consiliului Director sau la propunerea a o treime din membrii plini ai Federaţiei.

Art. 20. Adunarea Generală este intrunita statutar în prezenta a jumatate plus unu din numărul total al membrilor plini. Daca la prima convocare nu se intruneste numărul statutar de participanti, se stabileste un nou termen. La a doua convocare, Adunarea Generală lucreaza statutar, indiferent de numărul participantilor, dar cu prezenta obligatorie a ambilor membri fondatori.

Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de Preşedinte Consiliului sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele desemnat de Preşedinte. Dezbaterile şi hotărârile vor fi consemnate intr-un registru special de către un secretar, desemnat de Preşedintele Adunării, şi vor fi certificate cu semnătura Preşedintelui Adunării şi a secretarului.

Art. 21. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 • stabileste strategia şi obiectivele generale ale Federaţiei;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Federaţiei;
 • analizeaza şi aprobă rapoartele întocmite şi prezentate de către Consiliul Director;
 • aprobă programele anuale de activitate, precum şi modificarile şi completarile acestora, urmarind realizarea scopurilor Federaţiei;
 • alege şi revoca membrii Consiliului Director;
 • alege şi revoca cenzorul;
 • înfiinţează filiale, urmărind realizarea scopurilor Federaţiei;
 • aprobă afilierea Federaţiei la alte organisme nationale şi internationale;
 • hotărăşte asupra modificarii sau completarii Actului constitutiv sau a Statutului;
 • aprobă dizolvarea şi lichidarea Federaţiei în cazul în care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile minime pentru continuarea activităţii, inclusiv lipsa de fonduri;
 • hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru Federatie, conform sferei sale de competenţa.

Art. 22. Hotărârile Adunării Generale se aprobă cu votul a jumatate plus unu din numărul de membri prezenti.

Hotararile luate trebuiesăaiba votul ambelor societati fondatoare.

Art. 23. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv si/sau ale Statutului sunt obligatorii, chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat impotriva, s-au abtinut sau nu au formulat nici un punct de vedere.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 24. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pe o perioada de 2 ani şi este compus din presedinte si vicepresedinte (alesi din partea societătilor fondatoare), precum si un numar de 10 membri.

Membrii vor fi propusi în Adunarea Generală dintre si vor fi desemnati prin majoritate simplă prin votul Adunarii Generale. Sunt admise maxim doua mandate succesive în calitatea de membru în Consiliul Director. Componenta Consiliului Director este următoarea:

 • Anghel Rodica Maricela, domiciliat în Bucuresti, sect.2, legitimat cu CI seria DP nr.134556, CNP.2540808400550 – presedinte
 • Ciuleanu Tudor-Eliade, domiciliat in Cluj-Napoca, legitimat cu CI seria KX nr 698968, CNP 1570214120688 – vicepresedinte
 • Nagy Viorica Magdalena, domiciliat in Cluj-Napoca, legitimat cu CI seria KX nr 412804, CNP 2531109120746 – membru
 • Dediu Mircea, domiciliat în Bucuresti, sect.2, legitimat cu CI seria RR nr.715362, CNP 1560830400082-membru
 • Coza Ovidiu Florin, domiciliat in Cluj-Napoca, legitimat cu CI KX 741885, CNP 1660521240034-membru
 • Bacinschi Xenia Elena, domiciliat în Bucuresti, sect.1, legitimat cu CI seria RD nr..572107, CNP 2570609400059- membru
 • Curca Razvan-Ovidiu, domiciliat in Alba Iulia, legitimat cu CI AX nr 497997, CNP 1711115334992
 • Curascu Stefan domiciliat în Timisoara, jud.Timis, legitimat cu CI seria TM nr.617248, CNP 1560615354781- membru
 • Pop Stelian- Alexandru, domiciliat in Satu Mare, legitimat cu CI seria SM, nr 385707, CNP 1530901301982
 • Rebegea Laura, domiciliat în Galati, Jud. Galati, legitimat cu CI seria GL nr.768580, CNP 2651219170322- membru

Art. 25. Consiliul Director în prima sedintă dupa Adunarea Generală isi stabileste programul intrunirilor si activitătilor si desemneaza un trezorier, căruia ii stabileste atribuţiile prin propriul regulament intern de funcţionare. Programul este transmis societătilor membre ale Federatiei.

Art. 26. Consiliul Director este statutar intrunit în prezenta a doua treimi din numărul membrilor sai şi în prezenta presedintelui si viceprededintelui, acestia avand drept de veto. Consiliul Director ia hotărâri valabile cu o majoritate de jumatate plus unu din numărul membrilor prezenti. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

Art. 27. Consiliul Director asigură punerea în executie a hotărârilor Adunării Generale şi gestionează activitatea

Federaţiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia si, în acest scop, are următoarele atribuţii:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara şi proiectul programelor Federaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale Federaţiei;
 • executa bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • elaboreaza strategiile de folosire a fondurilor, conform destinatiei şi normelor continute în statut;
 • aprobă regulamentul de ordine interioara (de funcţionare) al Federaţiei;
 • aprobă înscrierea de noi membri în Federatie;
 • aprobă excluderea membrilor;
 • pregăteşte Adunarile Generale ordinare şi extraordinare ale Federaţiei şi se ingrijeste de buna lor desfăşure;
 • exercită orice alte atribuţii necesare scopurilor Federaţiei;
 • aprobă sigiliul şi sigla Federaţiei.
 • modifică sediul Federaţiei
 • alege Preşedintele Congresului. Împreună cu Comitetul Director, acesta va fi responsabil de organizarea Congresului Naţional.
 • aprobă locul de desfăşurare al Congreselor periodice
 • înfiinţează comitete de lucru a căror componenţa şi competenţe vor fi stabilite de Consiliul Director în funcţie de necesitati, astfel: Comitet ştiinţific şi de educaţie medicală, Comitet de comunicare şi relatii cu mass media, Comitet de revizuire a statutului şi regulamente de funcţionare, Comitet financiar, Comitet de nominalizări, Comitet pentru proiecte speciale (programe de sănătate publică etc) .

Consiliul isi va putea aproba un regulament propriu intern de funcţionare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 28. Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii:

 • conduce activitatea şi lucrările Consiliului Director;
 • asigura conducerea curentă a Federaţiei,
 • reprezintă Federaţia în raporturile cu tertii. Pentru reprezentarea Federaţiei în activităţile curente sau în caz de indisponibilitate temporară, Preşedintele poate da mandat unuia din vicepreşedinţi, precizând în scris sfera, durata şi limitele de competenţa ale acestuia;
 • semneaza actele şi documentele adoptate de organele Federaţiei;
 • stabileşte sarcinile pentru vicepreşedinte şi secretarul Consiliului Director;
 • urmareşte şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor şi măsurilor stabilite de

Consiliul Director;

 • exercită controlul şi indrumarea activităţii membrilor Consiliului Director;
 • exercită orice alte atribuţiuni, daca acestea sunt de naturasăasigure realizarea scopului Federaţiei;
 • asigură predarea patrimoniului, a gestiunii, a arhivei şi transmiterea informatiilor necesare bunei funcţionari a Federaţiei de către noul Consiliu Director;
 • elaborează şi aplica regulamentul de ordine interioara (de funcţionare) dupa aprobareasăde către Adunarea Generală;
 • elaborează şi aplica regulamentul intern de funcţionare al Consiliului, dupa aprobareasăde catre

Consiliul Director.

ORGANE DE CONTROL. CENZORII.

Art. 29. Verificarea activităţii financiare şi a integritatii patrimoniului Federaţiei este de competenţa Cenzorilor, alesi de către Adunarea Generală, cate unul din partea fiecarei societati fondatoare. In realizarea competenţelor lor, cenzorii:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei;
 • întocmeste rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Nu pot fi cenzori:

 • membrii Consiliului Director;
 • rudele sau afinii până la al treilea grad de rudenie şi nici soţii/soţiile membrilor Consiliului Director.

Cap. V: Patrimoniul

Art. 30. Patrimoniul iniţial al Federaţiei este constituit din numerar în suma de 10.000 RON, format din aportul egal al celor doi membri fondatori, aceasta reprezentand cotizatia pentru primul an din partea celor doua societati fondatoare. Cotizatia anuala este de 5000 RON pentru fiecare societate membra a federatiei.

Patrimoniul Federaţiei va fi afectat numai pentru asigurarea desfăşurii activităţilor necesare realizării scopului acesteia.

Art. 31. Patrimoniul se completează cu donaţii, subventii, contributii, sponsorizări, drepturi de autor, legate, bunuri mobile şi imobile, creanţe, obligaţiuni, fonduri din ţară şi din stăinătate, în lei şi valută, obţinute de la persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice alte mijloace permise de lege.

De asemenea, patrimoniul poate fi constituit din cotizatii ale membrilor, al căror cuantum este decis de Adunarea Generală.

Art. 32. În scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare realizării obiectivelor sale, Federaţia poate infiinta societati comerciale şi poate intra în asocieri care nu contravin scopurilor sale, în Romania sau în stăinătate. De asemenea, Federaţia va putea desfăşura activităţi economice directe, în măsura în care au caracter accesoriu scopului principal al Federaţiei şi sunt în stransă legatură cu acesta.

Art. 33. Federaţia poate investi în bunuri mobile şi imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau orice alte forme de active.

Art. 34. Toate acordurile, contractele, transferurile de bani şi valori, ca şi orice alte operaţiuni financiare privind patrimoniul Federaţiei, se efectueaza doar cu aprobărea Consiliului Director şi în conformitate cu statutul Federaţiei.

Art. 35. Federaţia poate refuza orice donaţie sau legat inacceptabile, contravenind scopurilor Federaţiei, legii sau prezentului Statut.

Art. 36. Federaţia poate deschide cont la orice bancă din ţară sau străinătate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare ale Federaţiei se vor putea realiza numai cu semnătura Preşedintelui sau a persoanei/persoanelor desemnate de acesta în mod expres, prin împuternicire scrisă şi purtând ştampila Federaţiei.

Cap. VI: Litigii

Art. 37. Soluţionarea litigiilor apărute între Federatie şi terte persoane fizice sau juridice, este de competenţa instanţelor de drept comun.

Cap. VII: Dizolvare

Art. 38. Federaţia se dizolvă prin:

 • hotărârea Adunării Generale;
 • retragerea uneia din societatile fondatoare;
 • când scopul nu mai poate fi realizat;
 • prin hotarare judecatoreasca;
 • alte cazuri, prevăzute de lege.

Cap. VIII: Lichidare

Art. 39. Dizolvarea Federaţiei are ca efect lichidarea acesteia în conditiile legii.

Art. 40. În caz de lichidare, patrimoniul Federaţiei va fi impartit în mod egal intre cele doua societati fondatoare.

Cap. IX: Dispoziţii finale

Art. 41. Federaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul Federaţiilor aflat la grefa Tribunalului Cluj.

Art. 42. Organizaţiile care constituie Federaţia isi pastreaza propria personalitate juridică, inclusiv patrimoniul propriu.

Art. 43. Federaţia are ştampila şi sigla proprie, aprobăte prin decizia Consiliului Director.

Art. 44. Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcţionare a Federaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai cu aprobărea Adunării Generale, în formă scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale.

Art. 45. Membrii Federaţiei recunosc, prin aderare, prezentul Statut.”

Se mandateaza d-na Prof. Dr. VIORICA MAGDALENA NAGY nascuta în 9 noiembrie 1953, identificata cu BI KX 412804, eliberat de către Pol.Mun. Cluj, la data de 23.02.2005, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76, pentru pentru efectuarea oricaror demersuri necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv semnarea statutului si actului constitutiv al FEDERATEI SOCIETĂŢILOR ROMÂNE DE CANCER (FSRC), deschiderea contului bancar pentru varsarea patrimoniului federatiei precum si pentru reprezentarea federatiei in relatiile cu unitatea bancara la care se va deschide contul federatiei unde va avea calitatea de imputernicit al federatiei.

Prezentul proces verbal a fost redactat si semnat în 3 exempare originale.

 

Fondatori :

Pentru Asociatia

Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală

Prof. Dr.Viorica Nagy

Pentru Asociatia

Societatea Română de Radioterapie

Prof. Dr. Rodica Anghel