Măsuri recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19 asupra pacienților oncologici și asupra serviciilor de oncologie.

Click aici

Elemente de securitate si radioprotecție în radioterapie 22 aprilie 2017

Elemente de Securitate și Radiopotecție în Radioterapie

Coordonator curs

Șef. Lucr. Dr. Ovidiu Coza

Colaboratori

Prof. Dr. Viorica Nagy Conf. Dr. Valentin Cernea Șef. Lucr. Dr. Zsolt Fekete Dr. Dana Cernea

Dr. Daniela Martin Dr. Claudia Ordeanu

Asist.Univ.Ignat Patricia Exp. Fiz. Med. Victor Bogdan

Exp. Fiz. Med. Aurel Chiș Exp. Fiz. Med. Edina Dordai

Program științific

09.00-09.10      

   Deschidere curs

Șef. Lucr. Dr. O. Coza

09.10-09.25   

    Curricula Europeana revizuită pentru asistenții și tehnicienii radioterapeuți

Conf. Dr. V. Cernea

09.25-09.40     

    Etica comportamentului cu bolnavul

Prof. Dr. Viorica Nagy

09.40-10.15    

    Noțiuni generale de radiobiologie

Conf. Dr. V. Cernea Șef. Lucr. Dr. O. Coza

10.15-10.30    

     Poziționarea pacientului, sisteme de imobilizare

Dr. Dana Cernea

10.30-11.00    

   Pauză de cafea

11.00-11.15      

   Principii constructive și funcționale ale instalațiilor de radioterapie

Exp. Fiz. Med. V. Bogdan

11.15-11.30   

      Planificarea și calculul dozei, 2D vs 3D, volum țintă și organe critice

Exp. Fiz. Med. V. Bogdan

11.30-11.45    

     Administrarea tratamentului. Rolul tehnicianului de radioterapie

Dr. Daniela Martin

11.45-12.00         Asigurarea și control calității, dozimetrie in vivo, protocol EPID și imagerie portală

Exp. Fiz. Med. A. Chiș

12.00-12.20       

  Tehnici de radioterapie externă, planning și dozimetrie

Dr. Claudia Ordeanu

12.20-13.30     

    Masa de prânz

13.30-13.50     

    Tehnici de Brahiterapie, planning și dozimetrie

Șef. Lucr. Dr. O. Coza

13.50-14.20      

   Work-shop: etapele planului de tratament pentru principalele localizări (ORL, SNC, col uterin, digestiv, sân)

Șef. Lucr. Dr. Z. Fekete

14.20-14.35        

Conceptul de radioprotecție, securitatea radiologică și cultura de securitate, pricipiul ALARA

Exp. Fiz. Med. V. Bogdan

14.35-14.50     

    Expunerile medicale, riscurile radiațiilor la instalațiile de radioterapie, urgențele radiologice, intervenția pentru protecția persoanelor în cazul expunerilor cronice și acute, analiza accidentelor

Șef Lucr. Dr. Ovidiu Coza

14.50-15.05    

     Radioprotecția prsoanelor expuse profesional, monitorizarea dozimetrică individuală și a locului de muncă, utilizarea dozimetrelor personale digitale

Exp. Fiz. Med. A. Chiș

Elemente de Securitate și Radioprotecție în Radioterapie Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță”

Cluj-Napoca 22 Aprilie 2017

15.05-15.20   

      Legislația națională curentă, controlul autorităților competente

Fiz. Med. Edina Dordai

15.20-15.30     

    Închiderea cursului

Șef. Lucr. Dr. O. Coza
Informatii

Inscriere