BIROUL DE CONDUCERE al SRROM 2017-2019

Preşedinţi:
 • 2017: Sef lucr. Dr. Ovidiu COZA
 • 2018: Conf Dr. Calin Cainap
 • 2019: Dr. Claudia Ordeanu
Secretar General:
 • Conf Dr. Calin Cainap
Grupul Rezidentilor:
 • Dr. Andra Piciu
 • Dr. Mihai Zerbea
Editor sef REVISTA:
 • Sef lucr. Dr. Ovidiu COZA
Editor sef REVISTA:
 • Învăţământ, EMC:
  • Prof. Dr. Viorica Nagy
  • Sef lucr. Dr. Călin Căinap
Ştiinţific, studii clinice:
 • Conf. Dr. Tudor Ciuleanu
Relaţii cu instituţiile guvernamentale:
 • Conf. Dr. CerneaValentin
Imagine, transparenţă, comunicare:
 • Inf. dr. Nicolae Todor
Fizică:
 • Fiz. Victor Bogdan