Oferta cursuri postuniversitare UMF Cluj 2015- 2016

 

Disciplina: Oncologie Medicală si Radioterapie

 

1.Titlul cursului: Actualitati in terapia moleculară ţintită – 2015

 

Locul desfasurarii: Sibiu

Perioada:  16-17 octombrie  2015

Durata (ore):

Nr. ore teoretice:                                12

Nr. ore demonstraţii practice:            4

Nr. ore evaluare finală:                      1

Cadrul didactic de predare:

Coordonator: Prof. dr. Tudor-Eliade CIULEANU

Colaboratori: Al. Eniu , Ioana Neagoe, R. Curcă, O. Balacescu

Pretul cursului: 150 RON medici primari, 125 RON  medici specialisti, 75 RON rezidenti

Adresabilitate: medici specialisti/ primari in oncologie, rezidenti in oncologie medicala si oncologie-radioterapie

Nr. minim - maxim cursanti: 15 – 75

 

2.Titlul cursului:  Delimitarea volumelor tinta in radioterapia cancerelor pelvine

 

Locul desfasurarii: Sibiu

Perioada: 16-17 octombrie  2015

Durata (ore): 

Nr. ore teoretice: 10

Nr. ore demonstraţii practice: 4

Nr. ore evaluare finală: 1

Cadrul didactic de predare:

Coordonator : Conf Dr. G.Kacsó

Colaboratori: Prof Dr Nagy Viorica, Conf. Dr. Cernea Valentin, Sef lucr.Dr. Ovidiu Coza, Sef lucr Dr. Fekete Zsolt,  Dr. Muntean Alina , Dr. Zahu Renata, Fiz. Dan Dordai, Fiz. Victor Bogdan

Pretul cursului: 100 RON

Adresabilitate:  rezidenti de radioterapie sau din specialitati conexe (oncologie medicala, chirurgie oncologica, urologie, ginecologie, gastroenetrologie etc); fizicieni medicali.

Nr. min-max de cursanţi:    20-30

 

3. Titlul cursului: Cancerul de tiroidă – standarde și controverse

 

Locul desfășurării:   Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Perioada: Octombrie  2015

Durata                       

Nr. ore teoretice:                    3

            Nr. ore practice:                     3

            Nr. ore evaluare finală:          1

Cadru didactic de predare:

            Coordonator:              Sef lucr dr Căinap Călin

Colaboratori:              Dr Piciu Doina, Dr Lisencu Cosmin, Dr Gherman Alexandra

Prețul cursului:                    50 ron

Adresabilitate: medici rezidenți, medici specialiști, medici primari din specialitățile : oncologie medicală, radioterapie, chirurgie, ginecologie, radiologie și imagistică, medicină nucleară, medicină internă

Număr minim de cursanti:  15

 

4. Titlul cursului: Cancerul de ovar – standarde si controverse

 

Locul desfășurării:               Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Perioada: Noiembrie  2015

Durata:                      

Nr. ore teoretice:                    3

            Nr ore practice            :                       3

            Nr. ore evaluare finală           :           1

Cadru didactic de predare

            Coordonator:  Sef lucr dr Căinap Călin

            Colaboratori:  Prof Dr Nagy Viorica, Conf Dr Achimaș Patriciu

Prețul cursului: 50 ron

Adresabilitate: medici rezidenți, medici specialiști, medici primary din specialitățile : Oncologie Medicală, Radioterapie, Chirurgie, Ginecologie, Radiologie și Imagistică, Medicină Nucleară, Medicină Internă

Număr minim de cursanți:  15

 

 

5. Titlul cursului:       Sarcomul de părti moi – standarde si controverse

 

Locul desfăsurării:   Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Perioada: Ianuarie 2016

Durata:                      

Nr. ore teoretice:                    3

            Nr ore practice            :                       3

            Nr. ore evaluare finală           :           1

Cadru didactic de predare:

            Coordonator:  Sef lucr dr Căinap Călin

Colaborator:   Prof Dr Nagy Viorica, Conf Dr Cernea Valentin, Sef lucr dr Lisencu Cosmin, Dr Cebotaru Cristina

Prețul cursului: 50 ron

Adresabilitate: medici rezidenți, medici specialiști, medici primary din specialitățile : oncologie medicală, radioterapie, chirurgie, ginecologie, radiologie și imagistică, medicină nucleară, medicină internă

Număr minim de cursanti:     15

 

6. Titlul cursului: Cancerul renal – standarde și controverse

 

Locul desfăsurării:   Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Perioada: Martie 2016

Durata:                      

Nr. ore teoretice:                    3

            Nr ore practice            :                       3

            Nr. ore evaluare finală           :           1

Cadru didactic de predare

            Coordonator:  Sef lucr dr Căinap Călin

            Colaboratori:  Prof dr Ciuleanu Tudor,  Sef lucr dr Petruț Bogdan

Prețul cursului: 50 ron

Adresabilitate: medici rezidenți, medici specialiști, medici primary din specialitățile : oncologie medicală, radioterapie, chirurgie, ginecologie, radiologie și imagistică, medicină nucleară, medicină internă

 

 

7. Titlul cursului: Metastaze cu punct de plecare neprecizat – standarde si controverse

 

Locul desfăsurării:   Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Perioada: Mai 2016

Durata:                      

Nr. ore teoretice:                    3

            Nr ore practice            :                       3

            Nr. ore evaluare finală           :           1

Cadru didactic de predare

            Coordonator:  Sef lucr dr Căinap Călin

            Colaboratori:  Prof dr Nagy Viorica, Dr Piciu Doina, Dr Popită Cristian

Prețul cursului: 50 ron

Adresabilitate: medici rezidenti, medici specialisti, medici primari din specialitătile : Oncologie Medicală, Radioterapie, Chirurgie, Ginecologie, Radiologie si Imagistică, Medicină Nucleară, Medicină Internă

Număr minim de cursanti:  15

 

8. Titlul cursului: Curs practic de radioterapie pentru tehnicieni medicali

 

Locul desfăşurării:   Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

Perioada:                               13 - 14 mai 2016

Durata (ore):                         12       

Nr. ore teoretice:                    3

Nr. ore demonstraţii practice:            4

Nr. ore stagiu sau lucrări practice:    4         

Nr. ore evaluare finală:                      1

Cadrul didactic de predare:

Coordonator                            Şef. lucr. Dr. Coza Ovidiu

Colaborator                             Prof.Dr.Viorica Nagy, Conf.Dr.Cernea Valentin,

Preţul cursului:                     50 Ron

Adresabilitate:                      tehnicieni/ asistenţi medicali radioterapie

Nr. min-max de cursanţi:    20-50

 

9.Titlul cursului: Tratamentul multidisciplinar al cancerului: actualitati si noi perspective 

 

Locul desfasurarii: Sediul Disciplinei Oncologie Medicala si Radioterapie, Institutul Oncologic “Prof.Dr. I.Chiricuta” Cluj-Napoca

Perioada: 23-25 iunie 2016

Durata (ore): Nr. Ore teoretice: 18

                        Nr. Ore demonstratii practice: 3

                        Nr. Ore evaluare finala: 2     

Cadrul didactic de predare:           

Coordonator: Prof.Dr. Viorica Nagy

Colaboratori: Valentin Cernea, Tudor Ciuleanu, Ovidiu Coza, Gabriel Kacso, Calin Căinap, Alexandru Eniu, Cristina Cebotaru, Dana Cernea, Elisabeta Ciuleanu, Alina Muntean, Claudia Ordeanu, Petronela Rusu, Dana Grecea, Zsolt Fekete

Pretul cursului: 120 RON medici primari, 100  RON medici specialisti, 50 RON medici rezidenţi

Adresabilitate: medici primari/ specialişti/ rezidenţi de oncologie medicala si radioterapie

Nr. Min-max de cursanti: 30-70